Veřená zakázka

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - provozní budova - Správce stavby

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71251000-2 - Architektonické služby a stavební dozor
Popis:

Veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizaci Projektu a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: • Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby se zpracováním protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti projektu dle TKP ŘVCČR pro zahájení realizace (tj. komplexní posouzení před předáním staveniště, integrující vydaná povolení a výsledek zadávacího řízení). • Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) • Zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, při přípravě staveb • Provádění geodetických prací dle § 13 zákona 200/1994Sb. v platném znění. • Činnost specialisty XC4, sestávající převážně z kontroly položkového rozpočtu a výkazu objemu provedených prací pro fakturaci. • zajistit kontrolu informačního modelu stavby (BIM) z hlediska jeho souladu s dokumentací skutečného provedení stavby a budoucího provozování provozní budovy a její následné údržby, úplnosti a její odsouhlasení z pohledu splnění požadavků definovaných ve smlouvě o dílo jenž bude uzavřena se Zhotovitelem a souladu se skutečným provedením Díla. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v návrhu příkazní smlouvy o výkonu činnosti správce stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.07.2021