Veřená zakázka

Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Vřesová č.p. 3

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávána v režimu zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k provedení akce s názvem: „Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Vřesová č.p. 3“, tak jak je to stanoveno projektové dokumentaci, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídek (Příloha č. 6 Projektová dokumentace). Přesný popis stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídek a tvoří součást zadávací dokumentace.
Přesný rozsah stavebních prací je uveden v příloze č. 5- Soupis prací, dodávek a služeb.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.06.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.06.2021