Veřená zakázka

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Dymokury – Černá Hora

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace zpracované panem Jindřichem Vocáskem, IČO: 437 46 349, ČKAIT 008157 a dopracovaná Společností pro poradenství, projekci a design, s.r.o., IČO: 241 77 741 (projektová dokumentace je nedílnou součástí této dokumentace) a výkazu výměr provést stavební a další související práce spočívající v rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Dymokury – Černá Hora. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude vedle stavebních prací realizována rovněž i demontáž stávajících světelných bodů osazených na stožárech ČEZ Distribuce a.s., demontáž komponentů stávajícího rozhlasu, osazení a napojení nového rozvaděče RVO, osazení a napojení nových osvětlovacích stožárů včetně kabelových rozvodů, zpětné osazení komponentů veřejného rozhlasu. Dále je řešena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a reservní chránička pro případné budoucí vedení optického kabelu v celé trase.
Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  11.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.07.2024