Veřená zakázka

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bystřice - 2. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
34928500-3 - Zařízení pouličního osvětlení,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení,
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
Popis:

Předmětem zakázky jsou dodávky a instalační a montážní práce související s projektem „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bystřice - 2. etapa“.
Předmětem dodávky a instalačních a montážních prací je rekonstrukce VO u 63 ks stávajících svítidel výměnou za nová svítidla s LED a vložení/doplnění 6 ks nových svítidel. Vlastní montáž VO se stává z provedení výměny stávajících svítidel i s výměnou výložníků a osazení nových světelných bodů včetně výložníků a vložení/doplnění VO s osazením nových světelných bodů včetně výložníků. Pro optimalizaci spotřeby el. energie při zachování potřeby celoplošného rovnoměrného osvětlení je navržena komplexní výměna stávajících technicky nevyhovujících světelných bodů za nová moderní svítidla s širokou křivkou svítivosti (jak příčné, tak podélné), výměna svítidel se předpokládá včetně výměny zdrojů a optických systému v nových LED svítidlech). Součástí je demontáž stávajících nevyhovujících světelných bodů a likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Náhradní teplota chromatičnosti Tc musí být menší nebo rovna 2700 K. Dokládá se katalogovým listem svítidla. Po realizaci se provádí měření Tc dle platné metodiky. Požadavek se netýká svítidel pro osvětlení přechodů pro chodce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.05.2024