Veřená zakázka

Rekonstrukce techniky pracovního prostředí velína

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42512000-8 - Klimatizační systémy
Popis:

Předmětem zakázky je Rekonstrukce techniky pracovního prostředí velínu, dle Zadávací dokumentace, kde je definovaný předpokládaný rozsah plnění včetně soupisu prací.

2.1. Zadávací dokumentaci zakázky tvoří následující části:
a) tato Výzva k podání nabídky
b) návrh Smlouvy o dílo
c) Projektová dokumentace
 Souhrnná technická zpráva
 Projekt Vzduchotechniky, chlazení (VZT)
 Projekt Měření a regulace (MaR)
 Projekt Vytápění a vodní chlazení – napojení VZT jednotky (ÚT)
 Projekt Zdravotních instalací (ZTI)
d) Výkaz výměr (soupis prací k ocenění)

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.10.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.11.2023