Veřená zakázka

Rekonstrukce střešního pláště budov ZŠ K. Pokorného 1382, Ostrava-Poruba – 3. část

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby: Rekonstrukce střešního pláště budov ZŠ K. Pokorného 1382, Ostrava-Poruba“ – 3. část. Dílo bude realizováno pouze na budovách označených v projektové dokumentaci P01 – vstup a spojovací chodba, P02 – budova „A“ a P05 – přístavba tělocvičny (hudebna) zahrnuje zejména: a) výměnu stávající střešní krytiny včetně provedení dalších nezbytných souvisejících prací – výměna klempířských prvků, výměna zámečnických prvků, oprava hromosvodné soustavy; b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, v níž budou vyznačeny veškeré změny oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu provádění díla; součástí dokumentace bude doklad osvědčující projednání provedených změn s objednatelem a udělení souhlasu objednatele; c) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla; d) zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN či jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek; e) zajištění atestů a certifikátů o vlastnostech výrobků potřebných k jejich řádnému předání objednateli a k řádnému užívání.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.05.2023