Veřená zakázka

Rekonstrukce střechy a provedení půdní vestavby, Komenského 759, Sokolov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zaměření současného stavu a zpracování projektové dokumentace potřebné pro rekonstrukci střechy objektu. Dále je součástí plnění veřejné zakázky návrh dispozičního řešení půdní vestavby, a to ve dvou variantách. Půdní vestavba se bude skládat z laserové střelnice, čtyř kabinetů a modelové učebny typu "byt". Po výběru vhodné varianty zadavatelem bude vypracována jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu a výkazu výměr. Součástí plnění bude i inženýrská činnost potřebná k obstarání všech případných stanovisek účastníků řízení ve věci případného povolení stavby a zajištění územního souhlasu/rozhodnutí - případně vydání společného povolení stavby.
Součástí plnění veřejné zakázky je i zajištění výkonu autorského dozoru v průběhu stavby a poskytování odborných konzultací v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.04.2024