Veřená zakázka

Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatek CB.11, CB.21 a CB.36 – projektová dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci SSZ a stavební úpravy křižovatek CB.11 Pražská – Strakonická, CB.21 Na Sadech - Rudolfovská a CB.36 Husova – O. Nedbala – E. Rošického v Českých Budějovicích. Věcná náplň projektové dokumentace je dána studiemi zpracovanými Ing. Jaroslavem Markem, IČO: 13788337, pod zakázkovým číslem 11_22_DIP k datu 1. 9. 2022, resp. 1. 10. 2022, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Projektová dokumentace bude provedena pro každou křižovatku samostatně, a to ve stupních DSP (dokumentace pro společné povolení) a DPS/DZS, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu projektanta. Územní a stavební řízení bude sloučeno do společného územního a stavebního řízení. Součástí projektových prací bude i provedení autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 100 hodin, který bude prováděn pouze v případě, že stavba, pro kterou se PD dle tohoto zadání zhotoví, bude realizována. Součástí projektových prací bude také veškerá nutná inženýrská činnost a získání výsledných společných územních a stavebních rozhodnutí, a to vč. nabytí právní moci. Součástí inženýrské činnosti bude i projednání se všemi dotčenými vlastníky pozemků a předložení potřebných podkladů pro uzavření eventuálních smluv, nutných pro umožnění realizace staveb podle této projektové dokumentace, zadavateli. Součástí projektových prací bude rovněž spolupráce s koordinátorem BOZP při přípravě, kterého jmenuje objednatel. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že na zpracování projektové dokumentace i na následnou realizaci díla dle této projektové dokumentace bude žádat o dotaci z fondů Evropské unie a projektová dokumentace a veškerá dokumentace s ní související musí splňovat pravidla daná dotačním titulem (Operační program Doprava).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.09.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.09.2023