Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Na stavbě se podílejí 2 společní zadavatelé, přičemž navenek vůči třetím osobám vystupuje jako zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Každý ze zadavatelů uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na svou část zakázky samostatně. Členění stavby na objekty: 1. investor: SÚS JčK SO 101a Rekonstrukce vozovky SO 301a Rekonstrukce kanalizace 2. investor: Obec Adamov SO 102 Chodník (doplnění) SO 101 Chodník SO 301 Přeložka vodovodu SO 401 Veřejné osvětlení SO 501 STL plynovod vč. přípojek – není předmětem této zakázky SO 501 není předmětem této veřejné zakázky, jeho provedení bude zajištěno prostřednictvím jiného zhotovitele, ovšem obě stavby bude nutné vzájemně koordinovat!!!

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 12.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 02.03.2021 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.