Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce silnice III/03428 Zalíbené


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Záměrem stavby je obnova stávajícího nevyhovujícího stavu silnice III/03428 na průtahu malé vesnice Zalíbené (část obce Studnice). Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, průjezdní úsek silnice III. třídy. Stavba je umístěna v extravilánu a intravilánu malé vesnice Zalíbené, která je součástí obce Studnice. Stavební záměr řeší obnovu silnice III/03428 v průjezdním úseku obce Zalíbené. Směrové i šířkové řešení zůstane zachováno jako stávající stav. Záměrem stavby je provedení úprav komunikace, které zajistí její stavebnětechnický stav na aktuální i výhledové intenzitě dopravy. Stavbou nedojde ke změně směrových poměrů řešené komunikace, jejímu rozšíření a zkapacitnění, zvýšení návrhové rychlosti nebo posunu jízdních pruhů směrem k obytné zástavbě. Nedojde ke změně dopadu stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí proti stávajícímu stavu. Práce budou prováděny za úplné dopravné uzavírky.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 06.08.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.