Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Na stavbě se podílejí 2 investoři – společní zadavatelé, přičemž navenek vůči třetím osobám vystupuje jako zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Vzájemná práva a povinnosti jsou upraveny smlouvou o společnosti uzavřenou podle ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, a ustanovení § 7 odstavce 2 zákona dne 5. 2. 2020. Každý ze zadavatelů uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na svou část zakázky samostatně. Členění stavby na objekty: 1. investor: SÚS JčK SO 001 Všeobecné položky SO 020 Příprava území SO 101 Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice 2. investor: Město Strakonice SO 134 Chodníky SO 341 Vodovod ulice Hajská, Strakonice SO 441 Veřejné osvětlení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 11.03.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 27.03.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.