Veřená zakázka

Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Číslo ve věstníku:
Z2021-024534
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace II/263 v úseku od hranice okresu Česká Lípa do České Kamenice, v délce 8,996 km. Stavba končí u hranice nebezpečného pásma železničního přejezdu na trati Děčín - Jedlová. Silnice v daném úseku prochází obcemi Velká Bukovina, Karlovka, Huníkov a Česká Kamenice. V rámci této akce je řešena rekonstrukce stávajících 28 ks propustků, mostního objektu ev.č. 263-005 (převádějícího komunikaci přes Huníkovský potok) a odvodnění v obci Velká Bukovina, včetně přidání dvou uličních vpustí. Součástí akce jsou stavbou vyvolané přeložky/ochrany vodovodu a STL plynovodu. V rámci stavby je navrženo kácení stromů a provedení náhradní výsadby. Před zahájením prací musí být osazeno dočasné dopravní značení a vytýčeny veškeré podzemní sítě v rozsahu staveniště.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.08.2021