Veřená zakázka

Rekonstrukce rozvodny NN budovy Z

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce rozvodny NN budovy Z Mendelovy univerzity v Brně. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je v projektové dokumentaci pro provádění stavby, část – elektroinstalace, kterou zpracoval Ing. Jiří Kozlovský, elektro, IČ 440 79 290 v 05/2021, a která je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídek.
Požadovaný rozsah prací je uveden v Dokumentaci pro provedení stavby, která je přílohou č. 1 této Výzvy, a v soupisu prací, který je součástí této přílohy č. 1 ve složce ,,Soupisy“.
Účelem veřejné zakázky je uvedení rozvodny NN do stavu odpovídajícímu potřebám sledování spotřeby jednotlivých částí budovy a jejímu následnému rozúčtování.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.06.2021