Veřená zakázka

Rekonstrukce průtahu silnice III/1479 Dolní Bukovsko

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Na stavbě se podílejí 2 investoři – společní zadavatelé, přičemž navenek vůči třetím osobám vystupuje jako zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Každý ze zadavatelů uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na svou část zakázky samostatně. Členění stavby na objekty: 1. investor: SÚS JčK SO 02.1 – Požadavky objednatele – část 1 SO 101 – Silnice III/1479 2. investor: Městys Dolní Bukovsko SO 02.2 – Požadavky objednatele – část 2 SO 102 – Úprava MK SO 103 – Chodníky SO 104 – Parkovací plochy SO 301 – Vodovod včetně přípojek SO 302 – Splašková kanalizace včetně přípojek SO 303 – Dešťová kanalizace včetně přípojek

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.01.2022