Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce oranžerie


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je oprava oranžerie v zámeckém parku v Letohradě. navrhovaný stav - navrácení vzhledu oranžerie do podoby poč. 20. stol - opětovné vytvoření dominantní vstupní partie typické pro stavby oranžerií - podpoření osové souměrnosti objektu - prostor bývalého vnitřního schodiště bude zachován, aby nebylo znemožněno jeho případné budoucí obnovení a propojení obou podlaží objektu fasády - sjednocení nyní nejednotných fasád pomocí sjednocení povrchů fasád - obnovení kamenné římsy na hlavní JZ fasádě - materiálové a tvarové sjednocení okenních výplní - proražení bočních okenních otvorů a tím větší optické propojení interiéru oranžerie s parkem - okenní výplně navrženy z ocelových subtilních profilů s typickým výklopným otvíráním - obnovení nik na fasádě a jejich proporční úprava - obnovení venkovního zastínění pomocí dřevěných žaluzií umístěných v dřevěných truhlících interiér 1.NP - vnitřní prostor členěn minimálně, aby vynikl původní prostor oranžerie - technické zázemí umístěno v přístavbě objektu - dveřní výplně respektují materiálem (ocel) okenní výplně - materiálově řešení pracuje s tradičními materiály jako vápenné omítky, ocelové konstrukce oken a dveří, litinové mříže na topných kanálech - novodobé materiály jako litá podlaha svoji strukturou a barevností evokují tradiční materiály jako je cihelná dlažba 1.PP - nebude upravováno - zůstává ve stávajícím stavu včetně výplní otvorů fasády Závaznost požadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem položkový výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito dokumenty je prioritním dokumentem tištěná forma položkového výkazu výměr. Položkový výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Výkaz výměr je jednou ze závazných částí pro zpracování nabídkové ceny. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Měl-li by se v rámci zadávacích podmínek vyskytnout nesoulad mezi údaji v zadavatelem předloženém výkazu výměr a projektem, je dodavatel oprávněn na tento nesoulad zadavatele upozornit. Pokud dodavatel na případný dílčí rozpor neupozorní, platí údaje obsažené ve výkazu výměr.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 07.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 03.02.2021 (16:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.