Veřená zakázka

REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – JAZYKOVÁ LABORATOŘ

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývojTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka digitální jazykové laboratoře pro ZŠ a MŠ Družby v Karviné.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka není rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ.
Odůvodnění:
Předmětná veřejná zakázka navazuje na zadávací řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné – dodávky“, zadávané v otevřeném nadlimitní řízení, rozděleném na 3 samostatné části, a to:
1. část veřejné zakázky: „NÁBYTEK“
2. část veřejné zakázky: „UČEBNÍ POMŮCKY“
3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“
Předmět plnění této veřejné zakázky je pomyslnou čtvrtou částí projektu na rekonstrukci odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné – dodávky“. S ohledem na povahu a rozsah plnění veřejné zakázky je její rozdělení na části neopodstatněné.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výzva č. 92, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013118

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.05.2021