Veřená zakázka

Rekonstrukce obecní školky Čepřovice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu školky v obci Čepřovice. Školka slouží dětem nejenom z této obce, ale zajišťuje spádovou oblast čítající několik dalších vesnic.
Školka bohužel již nevyhovuje dnešním standardům z hlediska hygieny i metodiky výuky. Zadavatel si proto přeje realizovat rekonstrukci, která se týká především přízemí a podkroví této stavby.
Předmětem plnění je dále vypracování projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a dalších dokladů nezbytných pro tuto zakázku, a to způsobem a za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Objem stavby je definován přiloženou architektonickou studií. Drobné odchylky, které vyplynou z dalších stupňů projektových dokumentací jsou přípustné, a však musí být konzultovány se zadavatelem. Kompletní dodávka bude finalizována veškerými stavebními konstrukcemi a včetně finálních úprav povrchů. Součástí díla je provedení a funkčnost všech technologických celků pro potřebné užívaní stavby (např. vytápění, elektroinstalace atd.).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.05.2021