Veřená zakázka

Rekonstrukce NN rozvodny DPL a výkonného transformátoru T9

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Kraj Vysočina
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
31200000-8 - Elektrické rozvodné a řídící zařízení,
51112000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení
Popis:

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka - rekonstrukce NN rozvodny DPL a výkonného transformátoru T9 1000 kVa k zásobování elektrickou energií stávajících objektů v areálu společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Součástí dodávky je taktéž doprava do místa, vybalení, odborná montáž a zapojení v rozsahu vyžadovaném projektovou dokumentací, provedení zaškolení uživatelů kupujícího kvalifikovaným pracovníkem. Předmět zakázky je blíže vymezen projektovou dokumentací zpracovanou zadavatelem na akci „Rekonstrukce NN rozvodny DPL a výkonného transformátoru T9“, která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást zadávací dokumentace. Zhotovitelem projektové dokumentace je První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 001 76 109, projektant elektro Martin Žilka.

Výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK s hodnotou menší než hodnota nadlimitní sektorové zakázky na dodávky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.05.2021