Veřená zakázka

Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Řetenice (mimo) – Úpořiny (mimo)

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem díla „Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Řetenice (mimo) – Úpořiny (mimo)“ je zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. DUSP bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění zároveň v podrobnosti podle Směrnice GŘ 11/2006 příl. 1 a 2. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH), činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru (dále AD).
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.04.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DS Buchlovice - Rekonstrukce výtahů - projektová dokumentace place Celá Česká republika
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr place Celá Česká republika
Nedakonice - rekonstrukce místních komunikací (PD) place Olomoucký kraj
Vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro rekonstrukci polní cesty VC4 - R a vybudování polní cesty VC6 v k.ú. Tachov u Doks včetně geotechnického průzkumu (GTP) place Celá Česká republika
Projektová dokumentace k realizaci PSZ v k.ú. Jítrava place Celá Česká republika
Projektová dokumentace - Okružní křižovatka ulic Štefánikova, tř. Dr.E.Beneše, Bohumín place Celá Česká republika
Vypracování projektové dokumentace na akci „Snížení vlivu srážkových vod na obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy place Celá Česká republika
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Bayerova 5, Veveří 71, Kotlářská 11, Kamenomlýnská 14 place Celá Česká republika
Zpracování projektové dokumentace ve společném stupni pro územní a stavební řízení DUR+DSP+DPS na stavbu: Přístavba dvou tříd ke stávající MŠ U Lesíka, Nové Strašecí place Hlavní město Praha
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Výměna dveří v objektu MěÚSS Jirkov, ul. Mládežnická č. p. 1753“ place Celá Česká republika