Veřená zakázka

Rekonstrukce mostu v km 160,779 trati Stará Paka – Liberec

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění Díla „Rekonstrukce mostu v km 160,779 trati Stará Paka – Liberec“ je:

a) Zhotovení Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v Řízení o povolení záměru, získat pravomocné Rozhodnutí o záměru, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Dozoru projektanta při zhotovení staveb a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby;
b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání Rozhodnutí o záměru. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla);
c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.02.2024