Veřená zakázka

Jeseník nad Odrou – protipovodňové opatření

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na následující stavbu v souladu se zadávacími
podmínkami. Jedná se o vybudování nové suché retenční nádrže (poldru) umístěné dle územního plánu a terénního šetření v povodí LP Luhy, ř. km hráze: 0,56 a vodní nádrž, ř.km hráze 0,78. Poldr zajistí akumulaci požadovaného objemu vody a transformuje tak odtok povodňových vod z povodí do území pod hrází poldru (obytné zástavby Polouvsí a Jeseníku nad Odrou). Poldr je navržen pro transformaci povodňové vlny Q100=3,36 m3/s na bezeškodný odtok z poldru 1,27m3/s (cca Q5), který bude bezpečně převeden stávajícím korytem do Luhy.
Součástí stavby je i malá vodní nádrž. Jedná se o obnovu a stavební úpravy malé vodní nádrže. Vodní nádrž je navržena jako průtočná nádrž na vodním toku LP Luhy v km 5,15.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  31.01.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.02.2024