Veřená zakázka

Rekonstrukce mostu přes Polepský potok

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostního objektu přes Polepský potok a jeho napojení na sousední komunikace. Most je v současné době ve špatném technickém stavu. Po provedení demolice stávajícího mostu bude provedeno pažení stavební jámy obou opěr a proveden výkop na základovou spáru. Po posouzení základové spáry geotechnikem bude provedena hutněná vrstva z kameniva, mikropiloty a betonáž základů. Nosná konstrukce bude z betonu a bude izolována pásovou izolací a střechovitě spádována k oběma opěrám. Na římsách bude osazeno ocelové zábradlí. Finální povrch komunikace mostu bude ze živice. Prostor pod mostem na březích bude opatřen kamennou dlažbou do betonu, ohraničenou betonovými prahy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.02.2022