Veřená zakázka

Rekonstrukce MOK u okálů v Ličně

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy místních komunikací v západní části obce Lično, které jsou v současné době z betonových panelů. Komunikace jsou navrženy v celkové délce 447,74 m, šíře jednoho jízdního pruhu je navržena 2,75 m. volná šíře mezi obrubníky je 5,5 m. Jízdní pás je po obou stranách lemován betonovým silničním obrubníkem uloženým do betonového lože s boční opěrou. Obrusná vrstva všech ploch v obytné zóně je betonová dlažba. Komunikace mimo obytnou zónu je z asfaltobetonu. Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice. Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem. Na koncích úseku větve A a C jsou navrženy dlouhé zpomalovací prahy z betonové dlažby. V délce návrhu jsou navržena podélná parkovací stání v počtu 15 + vyhrazeného stání pro 1x ZTP. Ve větvi A jsou navržena dvě schodiště, která budou z betonových palisád a schodišťových prvků. Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na silnici. Součástí veřejné zakázky je i úprava veřejného osvětlení, které je v místě stavby stávající. Blíže v PD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.05.2022