Veřená zakázka

Rekonstrukce místní komunikace Meleček v Žimrovicích

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce vozovky stávající místní komunikace Meleček v celkové délce 771 m od stykové křižovatky se silnicí III/44334 (ul. Hradecká), vč. úseku stávající komunikace
od hasičské zbrojnice ke kapli sv. Josefa v délce 135 m. Součástí stavby bude úprava příčného uspořádání komunikace v úseku mezi hasičskou zbrojnicí a areálem ZŠ, kde bude doplněn chodník a odstavné plochy
pro silniční vozidla. Stávající chodník podél oplocení areálu ZŠ bude zrekonstruován.
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci (Příloha 4).
Součástí je také oprava příjezdové komunikace do areálu Základní školy Žimrovice (řešeno pouze rozpočtem).

Výstavba zahrnuje tyto stavební objekty:
- SO 101 – Vozovka
- SO 102 – Chodník a odstavné plochy
- SO 303 – Dešťová kanalizace
- SO 103 - vjezd do areálu ZŠ Žimrovice

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.01.2022