Veřená zakázka

Rekonstrukce městských bytů v Bystřici nad Pernštejnem 2024 – 2026

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45211000-9 - Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – rekonstrukce městských bytů. Předmětem bude provedení stavebních prací spojených s rekonstrukcí vybraného bytu, které budou spočívat v:
- rekonstrukci stávajícího bytového jádra, tj. výstavba zděného bytového jádra,
- rekonstrukci koupelny včetně ZTI, instalace elektrického topného žebříku a přípravy na připojení pračky,
- rekonstrukci WC včetně ZTI,
- přípravě na instalaci kuchyňské linky, sporáku a myčky,
- provedení nových podlah a podlahové krytiny,
- provedení nových omítek,
- provedení nových SDK podhledů,
- výměně dveří a zárubní včetně vstupních dveří do bytu,
- rekonstrukci elektroinstalací včetně svítidel a ventilátorů,
- provedení nových slaboproudých rozvodů,
- provedení veškerých souvisejících bouracích prací včetně odvozu a likvidace vybouraných hmot.
Předmět dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek, a to zejména zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, provedení veškerých revizí nezbytných k řádnému užívání bytu po jeho předání zadavateli, odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, uvedení všech konstrukcí, povrchů či jiných prvků dotčených stavbou do původního stavu, úklid rekonstruovaného bytu po dokončení stavby. Mimo tyto související činnosti pak předmět zakázek tvoří i zajištění příslušných povolení a uhrazení poplatků za užívání veřejného prostranství, pozemků umožňujících dopravu a manipulaci s materiálem, ploch pro uskladnění materiálu a zařízení staveniště, každodenní úklid chodeb bytového domu, v němž se rekonstrukce bytu provádí a rovněž každodenní úklid transportních vnitro staveništních cest použitých pro přepravu stavebního materiálu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.10.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.11.2023