Veřená zakázka

Rekonstrukce LC Wyssen - Modré kameny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky
Popis:

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace – lesní cesty na území Správy Krkonošského národního parku, k. ú. Černá Hora v Krkonoších, sloužící zejména k transportu dřevní hmoty z lesních porostů. Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Požadované práce spočívají zejména v: odstranění nánosů na okraji cesty, omytí povrchu cesty tlakovou vodou, nátěr celé plochy cesty postřikem živičným infiltračním s posypem z asfaltu, doplnění stávajícího podkladu obal. kamenivem, odvodnění cesty atd. Podrobná specifikace požadovaných prací je uvedena v části B) Projektové dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2022