Veřená zakázka

Rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny ZŠ Vimperk, Smetanova 405

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45212500-1 - Přestavba kuchyní a restaurací,
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce části stavby v pavilonu SMV 3 – kuchyně a jídelna, v objektu ZŠ Smetanova 405.
V suterénní části budou pouze drobné stavební úpravy a udržovací práce. V přízemní části bude dispozičně upravena kuchyně a zázemí, dojde k drobným úpravám příček, a to pro novou gastro-technologii v kuchyni. Ostatní dispozice se nemění. Ve 2. NP je pak řešena nová dispozice úprav na WC, ostatní prostory jsou v současné době využívány pro domov mládeže a zůstávají beze změn. Součástí udržovacích prací bude výměna VZT jednotek a rozvodů, přičemž hlavní rozvody a vyústění mimo objekt (nad střechu) zůstane ve stávajících trasách, případně i s využitím stávajících potrubí. Dále bude měněna elektroinstalace v řešených místnostech, především pak v kuchyni k novým spotřebičům. Budou rovněž řešeny nové odpady (kanalizace), nové rozvody vody, a to ve všech podlažích, neboť tyto jsou původní a již v nevyhovujícím stavu. Nové budou i povrchy stěn, podhledy a podlahy. Vnitřní vybavení bude dle současných standardů. Týká se především gastro vybavení v kuchyni. Zásah do nosných konstrukcí bude pouze minimální, a to v rozsahu snesení komínového tělesa, které sloužilo pro odvětrání kuchyně a které nově nahradí VZT jednotka. Zásah do obvodových či požárně dělících konstrukcí nebude.
Projekt „Rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny ZŠ Vimperk, Smetanova 405“, je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 1 – Projektová dokumentace včetně výkazu výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.08.2021