Veřená zakázka

Rekonstrukce komunikace v zahrádkářské kolonii v ul. Říční - II. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem soutěže je kompletní realizace díla, tj. stavebních prací vč. dodávky materiálu. Dílem se pro účely soutěže rozumí realizace akce s názvem „Rekonstrukce komunikace v zahrádkářské kolonii v ul. Říční, Louny“ podle projektové dokumentace vypracované firmou IMARI, s.r.o., odpovědným projektantem ing. Kaplanem (dále také PD).
Dílem se pro účely soutěže rozumí realizace akce spočívající v obnově povrchu stávající komunikace mezi zahrádkami v ul. Říční. V rámci nabídky bude oprava komunikace oceněna ve dvou variantách:
• Varianta 1 – obnova povrchu s finální asfaltovou vrstvou
Skladba konstrukce vozovky dle projektové dokumentace:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm
Spojovací postřik
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL16+ 60 mm
Infiltrační postřik
Štěrkodrť 120 mm
Kamenivo – recyklovaný beton tl. 200 mm

• Varianta 2 (úsporná) – obnova povrchu s finální vrstvou z živičného recyklátu
Skladba konstrukce vozovky:
Asfaltový recyklát (strojní pokládka) 100 mm
Kamenivo – recyklovaný beton 150 mm

Požadavky na varianty nabídek:
• zadavatel umožňuje podat varianty nabídek, a to z hlediska nabídkové ceny,
• každá varianta předložená uchazečem bude hodnocena zvlášť,
• uchazeč je oprávněn podat maximálně 2 varianty,
• varianty nabídkové ceny budou podány v jedné obálce,
• nabídka obsahující varianty se považuje za jednu nabídku. Proto uchazeč doloží doklady (s výjimkou výkazů výměr a soupisů prací) v jednom vyhotovení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2022