Veřená zakázka

REKONSTRUKCE KD SLAVIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - AV TECHNIKA, SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ A DIVADELNÍ TECHNIKA

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
32321200-1 - Audiovizuální přístroje
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka AV techniky, scénického osvětlení a divadelní techniky v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“. Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ je změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy Kulturního domu SLAVIE, ul v ulici. Jirsíkova, České Budějovice. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu kulturního domu Slavie. Stavební část zahrnuje mimo rekonstrukce objektu také provedení nové techniky prostředí staveb (zdravotechnika - voda, kanalizace, EPS, ERO, vytápění, chlazení, vzduchotechnika, silnoproudé a slaboproudé rozvody, trafostanice, měření a regulace, odvod tepla a kouře). Zájmové území je vymezeno ulicemi Jirsíkova, Dukelská, Lidická a nábřežím řeky Malše. Venkovní a inženýrské objekty budou realizovány převážně v tomto území (mimo přesunu pilířku Čevak k budově muzea). Venkovní objekty zahrnují realizaci nové scény na ploše přilehlé k objektu (mezi KD Slavie a ulicí Jirsíkova) a úpravu nábřeží (pobytové schody). Součástí této zakázky jsou také sadové úpravy v okolí KD Slavie a komunikace a zpevněné plochy. V rámci technických a technologickách zařízení bude provedena tuková, splašková a dešťová kanalizace, vodovodní přípojka, přípojky VN, slaboproudu a parovodu, přeložky některých stávajících sítí (parovod, NN, plyn, VO, pilířek Čevak). Na plnění veřejné zakázky budou uzavřeny tři samostatné smlouvy. Stavební práce: • „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ Dodávky: • „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Kuchyňské zařízení (Gastrotechnologie a Technologie Gastronomického chlazení)“ • „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - AV technika, scénické osvětlení a divadelní technika“ Seznam stavebních objektů SO 01 Kulturní dům Slávie AV technika 01 Velký sál 02 Malý sál 03 Ostatní prostory Divadelní technika 01 Velký sál 02 Malý sál 1. AV technika Celý objekt bude soužit pro víceúčelový provoz a má umožnit konání celé škály kulturních akcí – od promítání filmů, přes konference až po koncerty. Pro velký sál je navrhováno toto AV vybavení: • Technologická režie • Programové ozvučení • Velkoplošná projekce • Kabelové AV rozvody a) AV technika velkého sálu Audiovizuální technika velkého sálu je zaměřena na konferenční a koncertní využití, přičemž variabilita prostoru z hlediska prostorové akustiky bude podpořena systémem umělého dozvuku (není součástí této zakázky). b) AV technika malého sálu 2. Scénické osvětlení 3. Divadelní technika Scénografické prostory Kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích jsou rozděleny na dvě nezávislé scény. Multifunkční sál pro velké portfolio využití, je vybaven multifunkční podlahou s celkovým počtem 40 ks plošin umožní libovolné výškové rozložení scény dle požadavků scénografie. Na horní scénu je, zcela universálně, možné zavěsit libovolnou techniku, které je nutná pro dokreslení divadelní scény nebo naopak podpoření jednotlivých hudebních, přednáškových či jiných vystoupeních. Technologie je zcela uzpůsobena nejpřísnějším požadavkům bezpečnosti provozu a minimalizace času na přestavbu. Řídicí systém je vybaven modelem pro pamatování si jednotlivých nastavení a je možné si je ukládat a vyvolávat z paměti systému. Řídicí systém je možné připojit k internetovému připojení a je možné provádět diagnostiku zařízení na dálku, což je pro uživatele výhoda v případě nutnosti podpory na místě. V případě pořádání tanečních vystoupení by mohly být na škodu mezery mezi jednotlivými plošinami v podlaze a z tohoto důvodu je možné technologii parkovat o cca 20-30 mm níže oproti okolní pevné podlaze. Na plošiny následně umístit kazetový taneční parket. Black box je univerzální scénografický prostor. Jedná se o multifunkční prostor s minimem technologie. Technologie zde není třeba využívat pro představení, ale před jeho začátkem. Proto je scéna vybavena manuálně zvedanými plošinami. Pro zdvih se využívá externí pohon a výškově se nastavuje pouze manuálně. Strop je osazen trubkovým roštem nad větší částí podlahové plochy se jedná o fixní instalaci 1x1 m. Nad scénou je umístěn samonosný rám zvedaný dvojicí bubnových tahů a díky tomuto uspořádání je možné rám naklápět. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci pod názvem „Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie“ – část AV technika, scénické osvětlení a divadelní technika, která byla včetně soupisu prací s výkazem výměr vyhotovena Atelier d’Architecture Chaix & Morel et Associés SA, Christian Anton Pichler ZT GmbH | Jan Proksa Architekt D.I.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.09.2022