Veřená zakázka

Rekonstrukce elektroinstalace v DOZP

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektroinstalace v prostorách zadavatele dle výkazu výměr obsaženém v příloze č. 2 a obchodních podmínek dle přílohy č. 1. Tyto podmínky jsou pro dodavatele závazné.
Dodavatel je povinen do nabídky předložit návrh smlouvy plně respektující formulář obsažený v příloze č.1 a 2, nesmí doplňovat další položky, ani jej jakkoli měnit s výjimkou svých identifikačních údaje a cenové nabídky a dalších údajů (viz červeně vyznačené částky). Dodavatel je povinen vyplnit celkovou cenu za provedení rekonstrukce elektroinstalace dle zadavatelem požadované struktury, která je předmětem hodnocení. Rovněž vyplní tabulku dílčích cen v dokumentu v příloze č. 2 a v příloze č. 1 této výzvy.
Zadavatel důrazně upozorňuje, že práce budou probíhat za provozu, dodavatel musí dodržet a vyhodnotit časový harmonogram a hlučnost prací.
Zadavatel je zařízení DOZP, tedy domovem pro osoby s mentálním postižením, proto je nutná pečlivá příprava harmonogramu, protože vedení domova se bude snažit , především pro klienty v objektu zámku, zajistit formou zájezdu náhradní ubytování. Dodavatel podáním nabídky bere uvedené na vědomí a bude s ohledem na uvedené práce se zadavatelem s ohledem na výše uvedené koordinovat provádění prací.
Dodavatel je povinen respektovat technickou kvalitu provádění stavebních prací a veškeré technické normy ČSN, které se vztahují k předmětu plnění této veřejné zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.02.2024