Veřená zakázka

REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL UL. ZNOJEMSKÁ, POHOŘELICE

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
77211400-6 - Kácení stromů
Popis:

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL UL. ZNOJEMSKÁ, POHOŘELICE“ je stavební údržba stávajícího chodníku podél ulice Znojemská (je navrženo předláždění stávajícího chodníku a stávajících vjezdů), nevyžadující územní rozhodnutí a stavební povolení. Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající zpevněné plochy konstrukce chodníku (asfalt, dlažba, beton) na ulici Znojemská vykazují značné opotřebí a poškození (trhliny, propadliny, záplaty atd.) a neodpovídají požadovaným standardům. Chodník bude vydlážděn vsakovací betonovou dlažbou 200x200 mm, tl. 80 mm (s koeficientem vsaku 0,00). Ve vjezdech, sjezdech a napojeních, bude položena rovněž vsakovací betonová dlažba tl. 80 mm (s koeficientem vsaku 0,00). Délka chodníku je 800,0 m, šířka chodníku 2,20 m (2,0m + 2x obrubník šířky 0,1 m). Stavba bude sloužit ke svému dosavadnímu účelu, tj. k pěšímu pohybu obyvatel v rámci města. Součástí stavby je kácení celkem 12 ks stromů. Jedná se o stromy, nevyžadující povolení ke kácení, tj. žádný nemá větší obvod kmene než 80 cm ve výšce 1,30 m nad zemí.
Podrobná specifikace předmětu zakázky je popsána v PROJEKTU, který tvoří část III zadávací dokumentace.
Zadáváno v rámci projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014160, Rekonstrukce chodníku podél ul. Znojemská, Pohořelice

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.08.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.09.2021