Veřená zakázka

Rekonstrukce chodníku a VO České Kopisty 2024

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Stavba spočívá v rekonstrukci stávajících chodníků, přičemž šířka, trasa a niveleta chodníků zůstane zachována. Nový povrch chodníků bude z betonové dlažby. Odvodnění chodníků bude provedeno příčným spádem. Příčné svedení dešťových vod od domovních svodů ke krajnici bude provedeno mělkým betonovým žlabem uloženým do betonového lože. Přilehlá krajnice vozovky k chodníku bude sloužit k odvedení povrchových vod do uličních vpustí. Krajnice budou provedeny z žulových desek nebo z původní čedičové dlažby. Napojení odvodnění na stávající povrch vozovky bude provedeno z asfaltobetonu do zaříznuté pracovní spáry. Stavba bude řešena dle zásad bezbariérového užívání. Blíže viz ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.05.2024