Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy části stávajícího objektu letecké záchranné služby a nová přístavba tvaru „L“, provozně propojenou se stávajícím objektem. V prostoru nové přístavby se nachází areálové a objektové rozvody inženýrských sítí, tyto rozvody a zařízení budou zrušeny a přeloženy mimo půdorys objektu ( splašková kanalizace včetně žumpy, dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, elektro). Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající. Přístavba - bude z cihelného zdiva, stropní konstrukce budou provedeny z železobetonových předpjatých panelů. Obvodové stěny budou zatepleny a opatřeny silikonovou omítkou, plastová okna budou s izolačním trojsklem. V prostoru garáže budou osazeny sekční garážová vrata. Splaškové vody z přístavby i ze stávajícího objektu budou svedeny do nově budované čističky. Odpadní vody z garáží budou svedeny přes odlučovač ropných látek do kanalizace. V přístavbě vzniknou 4 pokoje pro personál, WC a sprcha, sklady, šatny, dále garáž pro 2 sanitky pozemní záchranné služby. Zateplení stávajícího objektu - dojde k výměně okenních a dveřních výplní za nové plastové s izolačními trojskly, výměně střešní krytiny. Zpevněné plochy - při jižní straně stávajícího objektu bude provedena nová zpevněná plocha v rozsahu 278 m2 s asfaltovým povrchem. Další požadavek zadavatele - důležité upozornění: - rekonstrukce objektu i stavba přístavby bude probíhat za plného provozu: • letecké záchranné služby s nepřetržitým provozem 365 dní provozní doba v letním období 7-21 hod., v zimním období 7-17 hod. • pozemní posádky výjezdové skupiny v nepřetržitém provozu. Stavební práce musí být koordinovány tak, aby neomezily provoz výjezdových skupin a řídit se bezpečnostními pravidly pro pohyb osob a techniky na manipulační ploše před hangárem a v okolí letecké základny. Celý prostor staveniště musí být řádně oplocen a označen, zejména ze směru přistávání vrtulníku. Použité oplocení musí být stabilní. Dále bude nutné minimalizovat prašnost a zabezpečení veškerého materiálu, který by mohl být rozptýlen poryvem vzduchu do rotoru vrtulníků.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 08.09.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 30.09.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.