Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce 2. části areálového oplocení observatoře ČHMÚ v Tušimicích


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní díly

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění VZ je rekonstrukce 2. části původního oplocení, které ohraničuje areál tušimické observatoře; 1. část plotu je již obnovena. Stavební činnost bude realizována za běžného pracovního provozu v areálu observatoře. Práce a dodávky jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na stavební a montážní práce, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení funkčního díla. Náklady jsou dané vyplněným soupisem prací, jenž je závazný a neměnný co do popisu jednotlivých položek a celkového členění. Zadavatel nezaručuje plnou funkčnost matematických operací v excelových tabulkách. Zjistí-li účastník, že soupis prací neobsahuje všechny práce, materiály a výkony, které jsou nutné pro zdárné a kvalitní provedení díla, upozorní na tuto okolnost zadavatele. Zhotovitel se zavazuje k dodržení podmínek uvedených ve vyjádření správců sítí (viz dokumentace pro provedení stavby, dokladová část). Přílohy (v elektronické podobě): • dokumentace pro provedení stavby, zodpovědný projektant Ing. Ota Vettermann, 09. 2020, č. zak. 20035 • soupis prací s výkazem výměr • návrh smlouvy

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 23.10.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.