Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Regenerace sídliště Rybníky, Vsetín - projektová dokumentace, autorský dozor


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti OstatníProjekty a studiePoradenské, právní a tlumočnické služby

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pod názvem „Regenerace sídliště Rybníky, Vsetín“ - projektová dokumentace, autorský dozor.
Součástí předmětu veřejné zakázky je i zajištění vstupních podkladů, doplnění geodetického zaměření stávajícího stavu v řešeném území, posudků a průzkumů a také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení či jiného opatření dle stavebního ustanovení zákona na uvedenou akci.
Projektové dokumentace budou zpracovány podle návrhové částí Projektu regenerace sídliště Rybníky, Vsetín, kterou zpracoval Atelier BONMOT spol. s r.o., Olomouc, IČ 258 70 343, v červenci 2017, s následujícími změnami a upřesněním:
- s výjimkou navrhovaných opatření označených D.3 a D.4 uvedených v návrhové částí Projektu regenerace sídliště Rybníky, Vsetín, v části 2.3. Ekonomická část – seznam navrhovaných úprav, odhad nákladů a časový harmonogram v odstavci „Návrh opatření nefinancovaných z programu podpory regenerace sídlišť“,
- v části 2.3. Ekonomická část – seznam navrhovaných úprav, odhad nákladů a časový harmonogram, A. Urbanisticko – architektonické řešení sídliště, pol. A 1.4 Úprava stanovišť pro kontejnery na tuhý a tříděný odpad – plocha je vydlážděna a vymezena zástěnou do výšky kontejnerů, těsně nad zemí je zarážka proti pojíždění , plocha není přestřešena. Variantně podzemní kontejnery. V rámci této položky budou řešeny sběrná místa pro směsný komunální a tříděný odpad jako podzemní či polopodzemní kontejnery, včetně příjezdu k navrhovaným místům, odvodnění, drenáží, případných přeložek podzemních vedení inženýrských sítí. Celkový počet stanovišť v sídlišti je 7, celková předpokládaná cena na základě oborného odhadu je 7 700 000,00 Kč bez DPH.
- v části 2.3. Ekonomická část – seznam navrhovaných úprav, odhad nákladů a časový harmonogram, A. Urbanisticko – architektonické řešení sídliště, pol. A 1.6 nebude řešeno doplnění stožárů veřejného osvětlení, ale bude projektována celková rekonstrukce veřejného osvětlení – zemní práce, kabelové vedení v chráničkách + zemnění, patky sloupů VO, sloupy VO + výložníky, svítidla, zdroje, rozvaděče VO. Celkem se jedná o 189 ks osvětlovacích bodů v celém sídlišti, celková předpokládaná cena na základě oborného odhadu je 5 244 960,00 Kč bez DPH.
- část 2.3. Ekonomická část – seznam navrhovaných úprav, odhad nákladů a časový harmonogram, D. Doprava, bude doplněna o pol. D.3 Autobusové zastávky v ul. Na Hrázi a v ul. Benátky - nástupní hrana, přístřešek autobusové zastávky s lavičkou a odpadkovým košem, označník autobusové zastávky, chodník včetně úprav pro nevidomé a slabozraké, osvětlení, případné přeložky inženýrských sítí. Jedná se o 2 autobusové zastávky, celková odhadovaná cena je 500 000,00 Kč bez DPH.
Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, min. 1 x za 21 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry; na výrobních výborech musí být pozváni vždy rovněž zástupci města Vsetín. Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno na první pracovní schůzce projektanta s objednatelem. Ze všech pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 08.10.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 30.10.2020 (10:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.