Veřená zakázka

Recepční, správní a úklidová služba, Švendova 1282, Hradec Králové

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
Správa a údržba, úklid ->  Úklid
CPV kódy:
90910000-9 - Úklidové služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění recepční služby na objektu Evropský dům, Švendova 1282, Hradec Králové, která spočívá v:
a) zajištění přítomnosti odpovědné osoby v místnosti recepce v budově každý pracovní den v době od 7.00 do 15.00 hodin;
b) zajištění činnosti spojené s provozem recepce a vedení záznamu o průběhu služby a ostatní požadované záznamy a evidence – zejména vedení pracovního deníku;
c) provádění kontroly režimu vstupu osob do objektu včetně ohlašování a evidence návštěv a technického stavu budovy dle zpracovaného plánu;
d) zajištění informačního servisu zaměstnancům a návštěvníkům objektu (tzn. zejména poskytování základní informace o organizacích působících v budově), chovat se slušně, korektně a dodržovat zásady společenského jednání;
e) vedení evidence klíčů (tzn. příjem a výdej) a zajišťování obsluhy technického zabezpečení;
f) poskytování součinnosti v případě potřeby převzetí pošty od doručovatele a předání adresátovi, případně doručení vzkazu jednotlivým zaměstnancům v objektu;
g) podílení se na realizaci bezpečnostních opatření v případě vzniku mimořádných událostí;
h) reagování na poplachové signály plněním stanovených bezpečnostních opatření;
i) zajištění povinností vyplývající z požární poplachové směrnice;
j) zajištění drobných úklidových prací.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.12.2021