Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je realizace 1. etapy (výběr prioritních opatření) společných zařízení navržených v KoPÚ Třebom. Jedná se o realizaci 2 objektů vodního díla (SO 04 Poldr Třebom a SO 05 Přehrážky-Tůň T1), dále obchvatu pro zemědělskou techniku, který tvoří soustava 2 hlavních polních cest SO 01 - CH2, SO 02 - CH3 a jedné části vedlejší cesty CV 11 - SO 03 v celkové délce 18,315 km. Živičné komunikace jsou doplněny protierozními zatravněnými svodnými průlehy a příkopy s výsadbou liniové zeleně, která je součástí LBK1 a IP1, průlehy a příkopy jsou svedeny do zátopy poldru Třebom. Součástí je rovněž zajištění
1-leté pěstební péče o vysázenou zeleň. Stavebně je tento soubor členěn na 2 stavby podléhající samostatnému stavebnímu řízení:
a) Stavba komunikací členěná na 3 stavební objekty:
SO 01 – CH2 dl. 715m, vč. liniové výsadby KBK1
SO 02 - CH3 dl. 1602m, průleh a příkop vč. liniové výsadby KBK1 a IP1
SO 03 – část CV11 dl. 115m , průleh vč. liniové výsadby LBK1, všechny komunikace jsou kategorie P 4,0/30 s šířkou jízd. pruhu 3,5m a oboustrannými krajnicemi 0,25m, s konstrukcí z asfaltobetonu
b) Stavba vodního díla „Poldr Třebom, Tůň“ členěná na 2 stavební objekty:
SO 04 Poldr Třebom: objekt tvoří průtočná nádrž se zemní hrází, sdruženým funkčním objektem a úpravami v zátopě
SO – 05 Přehrážky-Tůň T1: objekt tvoří 2 drobné kamenné přehrážky pro záchyt splavenin v korytě toku nad objektem poldru včetně opevnění koryta kamennou rovnaninou a záhozem.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 07.12.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.