Veřená zakázka

Realizace sečí ve zvláště chráněných územích v územní působnosti AOPK ČR – RP Střední Čechy - opakované řízení (2 části)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
CPV kódy:
77100000-1 - Zemědělské služby
Popis:

Realizace sečí křovinořezem, ručně vedenou sekačkou ve zvláště chráněných územích v územní působnosti AOPK ČR - RP Střední Čechy na podporu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (péče o území vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů). Opatření budou provedena v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení, který je ke stažení na https://standardy.nature.cz/res/archive/239/030001.pdf?seek=1435840603. Tento zadávací postup je rozdělen na následující 2 části: 1) Lokalita „CHKO Křivoklátsko“ – Prameny Klíčavy – PPK-991a/25/22 Kosení podmáčené plochy kosou a srpem s obsekáváním bultů, vrby rozmarýnolisté a trsů jirnice na celkové ploše 0,75 ha. Posečená hmota bude vynášena a zašlapávána do odvodňovacích kanálů. 2) Lokalita „CHKO Křivoklátsko“ – Broumy - Luh – PPK-959a/25/22 Sečení travního porostu (p. p. č. 553/24 a 553/1, k. ú. Broumy) ve II. zóně CHKO v lokalitě Broumy - Luh za účelem podpory silně ohroženého druhu - modráska bahenního a ohroženého úpolínu nejvyššího. Křovinořezem bude posečeno 0,564 ha travního porostu. Dále bude 3 x provedeno odstranění ostružiníku na ploše 0,0644 ha (celkově 0,1930 ha). Opatření budou provedena v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení Bližší informace k plnění v jednotlivých částech zakázky jsou uvedeny v jednotlivých návrzích smlouvy v přílohách této výzvy. Zakázka je součástí veřejné zakázky malého rozsahu Realizace sečí křovinořezem, ručně vedenou sekačkou, seč kosou ve zvláště chráněných územích v územní působnosti AOPK ČR – RP Střední Čechy. Další části budou zadány v samostatných zadávacích postupech.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.08.2022