Veřená zakázka

Realizace sečí ve zvláště chráněných územích v územní působnosti AOPK ČR – RP Střední Čechy (II. etapa)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
CPV kódy:
77100000-1 - Zemědělské služby
Popis:

Realizace sečí křovinořezem, ručně vedenou sekačkou ve zvláště chráněných územích v územní působnosti AOPK ČR - RP Střední Čechy na podporu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (péče o území vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů) na těchto lokalitách: Lokalita „CHKO Blaník“ – PP Částrovické rybníky - PPK-1008a/25/22 Ruční sečení podmáčených luk křovinořezem na celkové ploše 0,4 ha a ruční sečení podmáčených luk ručně vedenou sekačkou na celkové ploše 0,5 ha. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-1008a/25/22. Lokalita „CHKO Blaník“ – Nad Ostrovem – PPK-1009a/25/22 Sečení mokřadní louky ručně vedenou sekačkou a křovinořezem na celkové sečené ploše 1 ha. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-1009a/25/22. Lokalita „CHKO Brdy“ – EVL Hrachoviště – PPK-1022a/25/22 Strojní sečení květnatých luk v EVL Hrachoviště na celkově výměře 3 ha včetně odklizení biomasy do 14 dní od posečení. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-1022a/25/22. Lokalita „CHKO Brdy“ – Hutě pod Třemšínem – EVL Niva Kotelského potoka – PPK-1033a/25/22 Ruční sečení mokřadních luk v Hutích p. Třemšínem s výskytem úpolínu nejvyššího (O) křovinořezem na ploše 0,75 ha. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-1033a/25/22. Lokalita „CHKO Brdy“ – EVL Niva Kotelského potoka – PPK-1032a/25/22 Ruční sečení mokřadních luk křovinořezem v EVL Niva Kotelského potoka (I. zóna CHKO Brdy) křovinořezem na ploše 0,26 ha, včetně odstranění posečené biomasy mimo lokalitu. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-1032a/25/22. Lokalita „CHKO Brdy“ – tužebníkové lado – EVL Niva Kotelského potoka – PPK-1031a/25/22 Sečení tužebníkových lad u Kotelského potoka na ploše 2 ha ručně vedenou sekačkou, včetně odklizení biomasy. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-1031a/25/22. Lokalita „CHKO Křivoklátsko“ – Prameny Klíčavy – PPK-991a/25/22 Kosení podmáčené plochy kosou a srpem s obsekáváním bultů, vrby rozmarýnolisté a trsů jirnice na celkové ploše 0,75 ha. Posečená hmota bude vynášena a zašlapávána do odvodňovacích kanálů. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-991a/25/22. Lokalita „CHKO Blaník“ – NPP V jezírkách – PPK-998a/25/22 Sečení slatinných luk ručně křovinořezem o celkové ploše 1,85 ha. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-998a/25/22. Lokalita „CHKO Křivoklátsko“ – Na horních sečích – PPK-974a/25/22 Mechanizované sečení těžkou technikou střídavě vlhkých luk na celkové ploše 0,75 ha. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-974a/25/22. Lokalita „CHKO Křivoklátsko“ – EVL Rakovník – za koupalištěm – PPK-956a/25/22 Sečení křovinořezem pro přípravu nové plochy 0,4 ha pro hostitelskou rostlinu modráska bahenního – krvavce totenu. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-956a/25/22. Lokalita „CHKO Blaník“ – NPR Větrušické rokle – PPK-992a/25/22 Posečení bylinných porostů křovinořezem na konci vegetační sezóny, shrabání biomasy a odstranění z plochy 0,0705 ha. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-992a/25/22. Lokalita „CHKO Blaník“ – Mrkvová Lhota – PPK-951a/25/22 Sečení podmáčené louky na celkové ploše 0,39 ha (0,2 ha křovinořezem a 0,19 ha ručně vedenou sekačkou). Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-951a/25/22. Lokalita „CHKO Blaník“ – Pod rybníkem Žechovák – PPK-952a/25/22 Sečení podmáčené louky Pod rybníkem Žechovák na ploše 0,39 ha (křovinořezem 0,19 ha, ručně vedenou sekačkou 0,2 ha). Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-952a/25/22. Lokalita „CHKO Český kras“ – NPP Dalejský profil – PPK-1049a/25/22 Kosení ruderální vegetace křovinořezem 2x za sezónu na celkové ploše asi 0,25 ha v NPP Dalejský profil. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-1049a/25/22. Opatření budou provedena v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení Bližší informace k plnění v jednotlivých částech zakázky jsou uvedeny v jednotlivých návrzích smlouvy v přílohách této výzvy. Zakázka je součástí veřejné zakázky malého rozsahu Realizace sečí křovinořezem, ručně vedenou sekačkou, seč kosou ve zvláště chráněných územích v územní působnosti AOPK ČR – RP Střední Čechy. Další části budou zadány v samostatných zadávacích postupech.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.07.2022