Veřená zakázka

Realizace PSZ v k.ú. Jankov u Českých Budějovic

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce polních cest HC1R a HC3R v k. ú. Jankov u Českých Budějovic. Rekonstrukce polních cest je navržena v souladu s projednanou a schválenou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Jankov u Českých Budějovic.
Jedná se o dvě polní cesty rozdělené do dvou stavebních objektů: SO 101 – Polní cesta HC1R - rekonstrukce stávající polní cesty. Cesta se napojuje na silnici III/14324 vedoucí z Jankova do Holašovic. Délka cesty HC1R je 1008 m. V rámci SO 101 bude vybudována vlastní polní komunikace, tj. zemní těleso, vozovka, ohumusování a osetí svahů zemního tělesa apod. Součástí objektu je i napojení případných sjezdů na sousední pozemky či jiné cesty. Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/30. Povrch polní cesty je navržen s asfaltovým krytem. SO 102 – Polní cesta HC3R - rekonstrukce stávající polní cesty. Cesta se napojuje na silnici III/14319a vedoucí z Jankova do Čakovce. Délka cesty HC3R je 733 m.
V rámci SO 102 bude vybudována vlastní polní komunikace, tj. zemní těleso, vozovka, ohumusování a osetí svahů zemního tělesa apod. Součástí objektu je i napojení případných sjezdů na sousední pozemky či jiné cesty. Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/30. Povrch polní cesty je navržen s krytem z penetračního makadamu a částečně s asfaltovým krytem. Důvodem pro toto rozdělení je požadavek CHKO Blanský les, který vylučuje provedení povrchu v celé délce z asfaltového betonu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.06.2023