Veřená zakázka

Realizace přeshraniční stavby visuté lávky na území NP Podyjí a Thayatal

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221113-7 - Výstavba mostů pro pěší
Popis:

edmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „ATCZ204, MOSTY K SOUSEDŮM“. Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven projektovou dokumentací, kterou zpracoval pro Správu Národní parku Podyjí Ing. Čeleda ze společnosti AC – projekt, Dobšická č. p. 12, 671 81 Znojmo. Navrhovaná lávka pro pěší je řešena jako visutá lanová konstrukce s dřevěnou mostovkou, jedná se o kopii stávající lávky v NP Podyjí, břehové pylony budou tvořeny ocelovými portály, vynášející dvojici nosných ocelových lan, které budou kotveny přes kotevní bloky do horninového podloží pomocí horninových kotev.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.07.2022