Veřená zakázka

Realizace polních cest C3, C5, C10, C25 a výsadba biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba polních cest C3, C5, C10, C25 a lokálního biokoridoru LBK 35 v katastrálním území Dětřichov u Frýdlantu.

Hlavní polní cesty C3 a C5 tvoří jeden celek a jsou určeny ke kompletní rekonstrukci. Cesty jsou navrženy v kategorii P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2 x 0,5 m zhutněná krajnice). Navržený povrch komunikací je z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy a krajnice ze štěrkodrti. Délka cesty C5 je 559 m a délka cesty C3 je 750 m. Na cestě C5 jsou navrženy 2 sjezdy, 4 sjezdy u cesty C3. Obě cesta mají navrženy 2 výhybny. Odvodnění cest pomocí podélné drenáže DN 160 a příčného sklonu do vsakovací štěrkové rýhy. Podél cesty C3 je navrženo stromořadí z 94 ks dřevin. Podél cesty C5 je navrženo stromořadí ze 7 ks ovocných stromů a 98 ks keřů.

Hlavní polní cesta C10 v délce 719 m je určena ke kompletní rekonstrukci. Cesta má kategorii P4,5/30 (jízdní pruh 3,5 m a 0,5 m krajnice) s asfaltobetonovým krytem. Navržena je 1 výhybna a 2 křižovatky řešené jako sjezdy. Odvodnění komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem.

Hlavní polní cesta C25 s návrhovou kategorií P4,0/30 (jízdní pruh 3m + 0,5m krajnice) a asfaltobetonovým krytem je navržena ke kompletní rekonstrukci. Cesta je dlouhá 215 m a má navrženy 4 sjezdy. Odvodnění komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem. Zemní pláň je odvodněna pomocí podélné drenáže DN 160. Podél cesty je navržena výsadba 22 ks dřevin.

Lokální biokoridor LBK 35 je navržen o délce 400 m a šířce 16 m. Tvoří ho 294 ks stromů a keřů. Součástí veřejné zakázky je následná 3letá péče o zeleň.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.05.2021