Veřená zakázka

Realizace opatření na úsporu energie TISKÁRNA K-TISK s. r. o. - stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45300000-0 - Stavební montážní práce
Popis:

Předmětem plnění zakázky je realizace projektu „Realizace opatření na úsporu energie TISKÁRNA K-TISK s. r. o. – stavební práce“.
Zakázka je rozdělena na 2 části:
- část č. 1 - Vzduchotechnika,
- část č. 2 – Zateplení vč. osvětlení.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jakoukoli část zakázky popř. na obě části zakázky. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně a na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.
Předmětem plnění části č. 1 zakázky je rekonstrukce systémů a zdrojů pro vzduchotechniku, vytápění, ohřev teplé vody a klimatizaci vč. úpravy vlhkosti.
Předmětem plnění části č. 2 zakázky je zateplení stěn, střešních konstrukcí a konstrukcí k nevytápěným prostorům a dále realizace energeticky úsporného osvětlení.
Zakázka bude částečně hrazena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, název projektu „Realizace opatření na úsporu energie TISKÁRNA K-TISK s. r. o.“, číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022120.
Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zakázka je zadávána ve výběrovém řízení realizovaném podle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.09.2021