Veřená zakázka

Realizace opatření na úsporu energie TISKÁRNA K-TISK s. r. o. - dodávka technologie

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42000000-6 - Průmyslové stroje
Popis:

Předmětem plnění zakázky je dodávka reprografického stroje, který bude splňovat minimální technické požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace, a to vč. dopravy na místo plnění, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součást předmětu plnění zakázky je rovněž demontáž starého stroje, včetně likvidace a doložení protokolu o likvidaci.
Zakázka bude částečně hrazena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, název projektu „Realizace opatření na úsporu energie TISKÁRNA K-TISK s. r. o.“, číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022120.
Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zakázka je zadávána ve výběrovém řízení realizovaném podle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.09.2021