Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

RD Výcvik řidičů za ztížených klimatických podmínek


Kategorie

Vzdělávání a konference

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je zabezpečení profesního kombinovaného kurzu bezpečné jízdy příslušníků 71.mpr na řidičském polygonu v roce 2020 - 2021. Výcvik řidičů za ztížených klimatických podmínek u osobních i nákladních vozidel, včetně speciální smykové desky pro simulaci náhlého smyku vozidla s nosností do 40 tun a simulace převrácení vozidla nad 3,5,t. Požadujeme 3 různé varianty výcviku z toho 1 x v noci - podrobně viz příloha - Podrobný popis požadované služby. Výcvik bude probíhat s vlastními vozidly zadavatele. Kurzu se zúčastní celkem 80 příslušníků - řidičů 71.mpr. v každé variantě. Konkrétní termín bude vždy uveden v objednávce - výzvě k poskytnutí plnění. Tyto termíny a počty osob jsou orientační a zadavatel si vyhrazuje právo na jejich změnu na základě aktuálních potřeb zadavatele. Celkové maximální plnění je stanoveno s ohledem na možnost doškolení nových příslušníků útvaru, na novou techniku, potřebu opakování kurzu apod. Konkrétní termín a počty budou vždy uvedeny v objednávce - výzvě k poskytnutí plnění. Účelem je splnění profesního kombinovaného kurzu bezpečné jízdy příslušníky 71.mpr, zdokonalení řidičů v řízení vozidel za ztížených klimatických podmínek, snížení nehodovosti zvládnutím krizových situací při řízení vozidla ve ztížených klimatických podmínkách. u VÚ 4428 Hranice v roce 2020 a 2021 v rozsahu specifikovaných touto VZMR a návrhem Smlouvy o dílo – rámcové dohody (dále také jen "Smlouva"), který je nedílnou součástí zadávacích podmínek a na základě jednotlivých výzev k plnění – dílčích objednávek vystavených objednatelem ve smyslu Smlouvy. Armáda České republiky v současné době disponuje řidičským polygonem pro výcvik řidičů v jízdě za ztížených klimatických podmínek pouze pro osobní vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny, součástí tohoto polygonu není smyková deska, čímž není zabezpečen výcvik v této dovednosti pro řidiče osobních a nákladních vozidel a speciální techniky včetně bojové techniky (LOV IVECO, LR – 130 Kajman, T-815-7 PRAM a další). Účelem je splnění profesního kombinovaného kurzu bezpečné jízdy příslušníky 71.mpr, zdokonalení řidičů v řízení vozidel za ztížených klimatických podmínek, snížení nehodovosti zvládnutím krizových situací při řízení vozidla ve ztížených klimatických podmínkách.Zadávající si vyhrazuje po dobu trvání RD právo změny počtu a typů vozidel a možnost rozšíření služeb nad rámec specifikovaných položek v RD dle aktuální potřeby. Konkrétní počty osob a typy techniky budou uvedeny v jednotlivých výzvách - dílčích objednávkách k rámcové dohodě. Požadujeme 3 různé varianty výcviku z toho 1x v noci - viz. podrobný popis požadované služby. Výcvik bude probíhat s vlastními vozidly zadavatele. Kurzu se zúčastní celkem 80 příslušníků - řidičů 71.mpr. v každé variantě. Konkrétní termín bude vždy uveden v objednávce - výzvě k poskytnutí plnění. Tyto termíny a počty osob jsou orientační a zadavatel si vyhrazuje právo na jejich změnu na základě aktuálních potřeb zadavatele. Celkové maximální plnění je stanoveno s ohledem na možnost doškolení nových příslušníků útvaru, na novou techniku, potřebu opakování kurzu apod. Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany (v aktuálním znění uveřejněny na profilu zadavatele link https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-310920816/MultiprofilVerejneDokumentyZadavatele-310920816/ ) a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven Provozním řádem elektronického nástroje.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.06.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.