Veřená zakázka

RD - servisní údržby a opravy vozidel FIAT TALENTO

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
CPV kódy:
50112000-3 - Opravy a údržba automobilů
Popis:

Jedná se o servisní údržby a opravy vozidel FIAT TALENTO na roky 2021-2023 dle popisu v závazné cenové nabídce. V případě nesplnění kvalifikačních požadavků uvedených v souboru Závazná cenová nabídka, se jedná o nekompletní nabídku a zhotovitel bude vyřazen před hodnocením nabídek!!! Zadavatel si vyhrazuje právo k objasnění nebo doplnění údajů přiměřeně ustanovení § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel požaduje vyplnit závaznou cenovou nabídku (kritérium č.1) a vzdálenost ze sídla zadavatele do místa plnění (kritérium č.2). Vzdálenost účastník získá využitím internetového odkazu www.mapy.cz, kde bude zadána adresa ze sídla zadavatele (Dragounská 66, 339 01 Klatovy) do místa plnění (krátká trasa vč. placených úseků). Smlouva bude uzavřena na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání finančního limitu. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí uchazeč doplnit, podepsat oprávněnou osobou a vrátit zpět jako přílohu. Při zadání části VZ subdodavateli je uchazeč povinen na tuto skutečnost upozornit zadavatele při podání nabídky a na vyzvání zadavatelem zaslat identifikační údaje tohoto subdodavatele

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.04.2021