Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

RD - Servisní práce, údržby a opravy vozidla Scam (LZTOP-L) na období 2020-2022


Kategorie

Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
Dopravní prostředky ->  Nákladní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Servisní údržba a technologické postupy provádění budou provedeny dle technických podmínek stanovených výrobcem a předpisy AČR. Pořizovanou službou se rozumí provádění servisních prací, údržeb a oprav vozidla SCAM 55 MIL 4x4LZTOP-L (vojenské zvláštní vozidlo – kolový záchranářský prostředek) kategorie „N2“ které je v evidenci VZ 684801 Přáslavice, na základě zpracované cenové nabídky v příloze – „cenová nabídka k VZ-Servisní práce, údržby a opravy vozidla SCAM“, která bude přílohou č. 1 k rámcové dohodě s dodavatelem, který podá ekonomicky nejvýhodnější nabídku a která bude platná pro vozidlo kategorie „N2“ . Kategorie „N2“ je v souladu s vyhláškou číslo 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Objednatel zabezpečí přepravu techniky na své náklady. Měrné jednotky za požadované služby – úkon, ks, NH, ČJ S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda na poskytování služby v letech 2020-2022. Zadávající požaduje uzavření rámcové dohody v elektronickém tržišti na základě zaručeného elektronického podpisu. Zadávající podepisuje dohodu výhradně jako poslední. Podepsání dohody ručně bude zadávajícím akceptováno pouze výjimečně, v odůvodněných případech. Výběr dodavatele bude proveden na základě cenové nabídky a kvality. Kritérium 1 – cenová nabídka – minimalizační – váha 80 % Kritérium 2 – vzdálenost – minimalizační – váha 20 %, vzdálenost provozovny od VZ 684801 Přáslavice, souřadnice 49°35’22.08“ N; 17°25‘8.143“ E – dle portálu www.mapy.cz

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.09.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.