Veřená zakázka

RD - Provedení technických kontrol a měření emisí nákladních vozidel, autobusů a provedení technických kontrol přípojných vozidel pro rok 2024

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
CPV kódy:
71631200-2 - Odborné inspekce automobilů
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je zabezpečení služby Provedení technických kontrol a měření emisí nákladních vozidel, autobusů a provedení technických kontrol přípojných vozidel pro rok 2024 v rozsahu specifikovaných touto VZMR a návrhem Smlouvy o dílo – rámcové dohody (dále také jen "Smlouva"), který je nedílnou součástí zadávacích podmínek a na základě jednotlivých výzev k plnění – dílčích objednávek vystavených objednatelem ve smyslu Smlouvy. Zadávající si vyhrazuje po dobu trvání RD právo změny počtu a typů techniky dle aktuálních potřeb zadávajícího. Konkrétní množství a typy budou uvedeny v jednotlivých výzvách - dílčích objednávkách k rámcové dohodě. Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven Provozním řádem elektronického nástroje. Plnění RD může být v rozsahu 0 – 100%.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.02.2024