Veřená zakázka

RD - Provedení oprav podvozkové části u vozidel T 815 a T 815-7 na roky 2023-2025

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
Dopravní prostředky ->  Nákladní
CPV kódy:
50114000-7 - Opravy a údržba nákladních automobilů
Popis:

RD - Provedení oprav podvozkové části u vozidel T 815 a T 815-7 na roky 2023-2025 dle přílohy č. 1 Smluvního vzoru. Smluvní vzor bude účastníkem vyplněn (červeně zvýrazněný text a žlutě zvýrazněná pole tabulky), podepsán oprávněnou osobou a přiložen k nabídce jako návrh Smlouvy o dílo. Dále zadavatel požaduje vyplnit přílohu č. 2 Cenová nabídka, na základě které dostane účastník nabídkovou cenu s DPH, která je důležitá pro hodnocení výběrového řízení (kritérium č. 1 nabídková cena). Kritérium č. 2 Vzdálenost ze sídla zadavatele do místa plnění účastník získá využitím internetového odkazu www.mapy.cz, kde v plánování bude zadána adresa ze sídla zadavatele (Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou) do místa plnění (provozovna zhotovitele uvedená v bodu 4.2 návrhu Smlouvy o dílo) spolu se zaškrtnutím „krátká“ trasa vč. placených úseků. Slevu z ceníku náhradních dílů v % uvede účastník do návrhu Smlouvy o dílo (bod 3.5) a do NEN, čímž získá hodnotící kritérium č. 3. Zadavatel upozorňuje účastníky, že nepovažuje za slevu hodnotu uvedenou v nabídce nižší než 1 %. V rámci podávání nabídek umožňuje zadavatel uchazečům prohlídku techniky u VÚ 4854 Lipník nad Bečvou. Kontaktní osoba pro provedení prohlídky rtm. Josef Křupala, tel: 731 235 753. Termín a hodinu lze s kontaktní osobou upřesnit minimálně 2 pracovní dny předem. Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti, nebo do uzavření centrálního smluvního vztahu za Ministerstvo obrany, anebo do vyčerpání finančního limitu. Finanční limit této zakázky je 2.000.000,- Kč včetně DPH.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.03.2023