Veřená zakázka

RD - Provádění pozáručních technických údržeb TU1, TU2 u vozidel T815-7

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
Dopravní prostředky ->  Nákladní
CPV kódy:
50114000-7 - Opravy a údržba nákladních automobilů
Popis:

RD - Provedení pozáručních technických údržeb TU1, TU2 u vozidel T-815-7 6x6 VN FORCE, T-815-7 CAP6 M1, T-815-7 8x8 MLF, T-815-7 MSH-165-SCA v letech 2022-2024 u Vojenského útvaru 4854 Lipník nad Bečvou dle přílohy č. 1 Smluvního vzoru. Smluvní vzor bude účastníkem vyplněn (červeně zvýrazněný text a žlutě zvýrazněná pole tabulky), podepsán oprávněnou osobou a přiložen k nabídce jako návrh Smlouvy o dílo. Dále zadavatel požaduje vyplnit přílohu č. 2 Cenová nabídka, na základě které dostane účastník nabídkovou cenu s DPH, která je důležitá pro hodnocení výběrového řízení (kritérium č. 1 nabídková cena). Kritérium č. 2 vzdálenost ze sídla zadavatele do místa plnění účastník získá využitím internetového odkazu www.mapy.cz, kde v plánování bude zadána adresa ze sídla zadavatele (Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou) do místa plnění (provozovna zhotovitele uvedená v bodu 4.2 návrhu smlouvy) spolu se zaškrtnutím „krátká“ trasa vč. placených úseků. Dále požadujeme, aby byl zhotovitel vybaven prostředky na opravu a diagnostiku dané techniky. Dále službu provádět na základě dílčích objednávek vystavovaných objednavatelem a provedené úkony zapsat do provozní dokumentace vozidla. Smlouva se uzavírá na 24 měsíců od nabytí účinnosti nebo do vyčerpání finančního limitu. Finanční limit této zakázky je 1 150.000,- Kč včetně DPH.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.05.2022